Pokaż więcej

Sevibus Sp. z o.o.
2020

Komunikacja Kobierzyce, Komunikacja Wisznia Mała

Informacja w sprawie wystawiania faktur za bilety okresowe po 1 stycznia 2020r.

Przez Wojciech Olszewski · 2 stycznia 2020

Brak komentarzy

Informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku, przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów ulegną zmianie.

Zgodnie z nowym brzmieniem art 106b ust. 5 ustawy o podatku o towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia przez kupującego takiego żądania w ustawowym terminie.

W razie niedostosowania się do wprowadzonych przepisów, ustawodawca przewiduje kary finansowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, której dotyczy dane wykroczenie. Sankcje będą miały zastosowanie nie tylko w odniesieniu do sprzedawców, lecz także nabywców, który ujmą wystawioną w ten sposób fakturę w ewidencji VAT.

W związku z powyższym prosimy, aby przed zakupem biletu okresowego zaktualizować swoje dane osobowe o właściwy numer NIP odbiorcy. W przeciwnym wypadku, nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT do wydanego biletu okresowego.

Komentarze

Dodaj komentarz