ważne informacje


ZATRUDNIMY KIEROWCÓW ZATRUDNIMY MECHANIKÓW
Sevibus S.A.

AKTUALNOŚCI

Informacja nt. bezpłatnych przejazdów liniami 9xx od dnia 1 września 2018r. (Wisznia Mała, Siechnice)
27 August

INFORMACJA NT. ZMIAN W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z BILETÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH.

W związku z wejściem w życie Uchwały nr LIII/1271/18 Rady Miasta Wrocławia, od dnia 1 września 2018r. zmianie ulegną zasady dotyczące uprawnień do korzystania z biletów ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, podmiejskiej oraz strefowej, której organizatorem jest Gmina Wrocław.

Poniżej przekazujemy zestawienie wszystkich wprowadzonych w/w uchwałą zmian:1) Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

  • nauczyciele  i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek  oświatowych,  korzystających  z przejazdu  środkami  komunikacji  zbiorowej, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych;
  • nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno-wychowawczych w przestrzeni miejskiej;
  • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
  • osoby,  które  świadczyły  pracę  po  1956 r.   na   rzecz   organizacji   politycznych   i związków zawodowych,  nielegalnych  w rozumieniu  przepisów  obowiązujących  do  kwietnia  1989r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  • osoby, które nie wykonywały pracy w okresie  przed  dniem  4 czerwca  1989r.  na  skutek represji politycznych - na  podstawie  decyzji  Szefa  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów i  Osób Represjonowanych.

2) Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

  • uczniowie szkół policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania w/w uprawnień. Opisane zasady obowiązują w autobusach linii 900L, 900P, 901, 908, 910, 920 oraz 930, na całej trasie ich przebiegu.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania znajdziecie Państwo na stronach serwisu www.wroclaw.pl©2008-2018 SEVIBUS S.A. | webdesign & coding: UNIQ POLIMEDIA

Ta strona do prawidłowego działania używa mechanizmu cookies (tzw. ciasteczek). [zamknij]