ważne informacje


ZATRUDNIMY KIEROWCÓW ZATRUDNIMY MECHANIKÓW
Sevibus S.A.

AKTUALNOŚCI

Od 1 stycznia 2019r. bezpłatna komunikacja dla uczniów [SZCZEGÓŁY] (Kobierzyce)
31 December 2018Od 1 stycznia 2019r. dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24 roku życia może bezpłatnie podróżować środkami komunikacji gminnej.

 Informujemy, iż w zwiazku z wprowadzeniem w życie Uchwały XLII/852/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, w dniu 31.12.2018r. podpisany został aneks na mocy którego od 1 stycznia 2019 roku do zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacją gminną dołączą także:

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej lub ponadpodstawowej szkoły zagranicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Bezpłatna podróż autobusami linii gminnych odbywać się będzie wyłącznie po okazaniu niżej wymienionych dokumentów uprawniających do ulgi:

 • dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dokumenty urzędowe dziecka (odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty lub paszport) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka,
 • dla dzieci i młodzieży uczącej się  – ważna legitymacja szkolna,
 • dla uczniów szkół zagranicznych – międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego,
 • dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ.

Pełną treść Uchwały XLII/852/18 znajdziecie Państwo tutaj.


Czy bezpłatne przejazdy liniami 8xx dotyczą jedynie dni nauki szkolnej? A co z wakacjami?

Zgodnie z wprowadzoną w dniu 1.01.2019r. dodatkową ulgą dzieci i młodzież ucząca się (lub niepełnosprawna) może bezpłatnie podróżować autobusami linii gminnych przez 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku. Istotna jest tu jedynie górna granica wieku (24 lata) i typ szkoły do której dziecko uczęszcza.

Czy studenci mogą podróżować bezpłatnie na podstawie legitymacji studenckiej?

Niestety nie. Zwracamy uwagę, iż w treści Uchwały XLII/852/18 nie ma mowy o studentach. Wprowadzona ulga dotyczy jedynie uczniów szkół:

 • podstawowych,
 • ponadpodstawowych,
 • gimnazjów,
 • ponadgimnazjalnych,
 • policealnych,
 • zagranicznych - ponadpodstawowych.

Studenci (zarówno studiów dziennych jak i zaocznych) nie są więc objęci ulgą 100%. Zgodnie z obowiązującym regulaminem przewozów oraz cennikiem, studenci do ukończenia 26 roku życia oraz słuchacze studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia nadal podróżują na podstawie biletów z ulgą 50%.©2008-2019 SEVIBUS S.A. | webdesign & coding: UNIQ POLIMEDIA

Ta strona do prawidłowego działania używa mechanizmu cookies (tzw. ciasteczek). [zamknij]