ważne informacje


ZATRUDNIMY KIEROWCÓW ZATRUDNIMY MECHANIKÓW
Sevibus S.A.

AKTUALNOŚCI

Od 1 września bezpłatna komunikacja dla uczniów [SZCZEGÓŁY] (Kobierzyce)
4 SeptemberOd 1 września 2018r. dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 21 roku życia może bezpłatnie podróżować środkami komunikacji miejskiej i strefowej.

W artykule tym odpowiadamy również na wiele pojawiających się pytań w tej sprawie.Od 1 września 2018 roku do zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacją miejską we Wrocławiu dołączą także uczniowie i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponad postawowych i ponadgimnzjaknych do ukończenia 21 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Oprócz nich z przywileju tego skorzystają także osoby represjonowane politycznie.
5 kwietnia 2018r. radni Rady Miejskiej przegłosowali nowe zapisy w uchwale o opłatach za przejazdy komunikacją miejską.

Z bezpłatnych przejazdów według uchwały mogą skorzystać:

  • nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęć edukacyjno – wychowawczych;”, 
  • nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno - wychowawczych w przestrzeni miejskiej;”,  
  • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;  
  • osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;  
  • osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

Pełną treść Uchwały LIII/1271/18 znajdziecie Państwo tutaj.

Ulga do bezpłatnych przejazdów dla uczniów w/w szkół obowiązuje także w pociągach Kolei Dolnośląskich I Przewozów Regionalnych na terenie Wrocławia (w podróżach pomiędzy stacjami mającymi w nazwie Wrocław).
 

Moje dziecko mieszka w Gminie Kobierzyce, ale uczy się w szkole we Wrocławu. Czy on też objęty jest bezpłatnymi przejazdami? 

Tak, jednakże dotyczy to linii autobusowych i tramwajowych we Wrocławiu. Każdy uczeń szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia) posiadający legitymację szkolną może korzystać z bezpłatnych przejazdów. I nie jest tu ważne miejsce zamieszkania czy też umiejscownienie szkoły.

Czy uchwała obowiązuje na liniach gminnych 852 i 862?

Uchwała obowiązuje na liniach miejskich, podmiejskich i strefowych na całej trasie, ale (UWAGA: tylko tam, gdzie przewozy zleca Gmina Wrocław. Są to zatem linie: 602, 607, 609, 612, 900L, 900P, 901, 904, 908, 910, 911, 914, 917, 920, 921, 923, 924, 930, 931, 934, 936, 937 oraz 938. Na innych liniach (komercyjnych 5xx) oraz komunikacji gminnej (np. 8xx), których nie organizuje miasto Wrocław zasady pozostają bez zmian.

Czyli teraz mogę kupić bilet zintegrowany bez znaczka aglomeracyjnego?

Niestety nie. Opublikowana na nasze stronie www i obowiązująca "taryfa opłat i uprawnienia do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów autobusami komunikacji gminnej ..." nie zawiera takiego rodzaju biletu.
W obecnej sytuacji, osoba ucząca się w w/w szkołach może podróżować bezpłatnie jedynie środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej we Wrocławiu (linie MPK). Aby jednak dojechać do Wrocławia autobusami komunikacji gminnej, jesteś zobowiązany(a) do zakupu biletu ulgowego, ważnego na liniach gminnych (812, 852, 862, 872, 882, 892, N62 i 862R). Okresowego lub jednorazowego.

Dotychczas podróżując z Kobierzyc kupowałam bilet zintegrowany w cenie 77,50. Jaki bilet muszę kupować od 1 września?

Bilet zintegrowany na komunikację gminną oraz miejską we Wrocławiu w cenie 77,50 zł uprawnia do podróżowania przez kolejnych 30 dni środkami komunikacji miejskiej we Wrocławiu oraz autobusami linii gminnych w zakresie strefy KO-1 i KO-2.
W związku z wprowadzeniem przez Gminę Wrocław dodatkowych uprawnień od dnia 1 września 2018r. obecnie wystarczy zakupić bilet ulgowy (50%) ważny na terenie stref KO-1 oraz KO-2 w cenie 52,50 zł.

Moje dziecko uczy się w szkole w Krzyżowicach, ale czasami podróżuje do Wrocławia. Czy on też objęty jest bezpłatnymi przejazdami autobusami linii 852/892?

Jeśli chodzi o komunikację miejską we Wrocławiu - tak. Podróż autobusem linii 8xx odbywać się może na podstawie jednorazowego biletu ulgowego w cenie 2,25 zł.

W przypadku pojawienia się nowych pytań, będziemy na bieżąco aktualizować treść artykułu.©2008-2018 SEVIBUS S.A. | webdesign & coding: UNIQ POLIMEDIA

Ta strona do prawidłowego działania używa mechanizmu cookies (tzw. ciasteczek). [zamknij]