ważne informacje


ZATRUDNIMY KIEROWCÓW ZATRUDNIMY MECHANIKÓW
Sevibus S.A.


 

info:  schemat . cennik / regulamin . zasady korzystania z biletów na liniach strefowych

rozkład jazdy (od 02.09.2018)

Informujemy, iż rozkłady jazdy znajdują się na serwerze Urzędu Miasta Wrocławia.
Ewentualne błędy prosimy zgłaszać bezpośrednio do w/w Urzędu: wtr@um.wroc.pl

900L . 900P . 901 . 910 . 920
 
Monitoring Online  

AKTUALNOŚCI

Informacja nt. kursowania komunikacji międzygminnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (Siechnice)
3 December

Informujemy, iż w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku linie autobusowe 900L, 900P, 901, 910 i 920 będą kursowały w następujący sposób:


 
Komunikacja na liniach strefowych w dniach 11-12 listopada 2018r. (Wisznia Mała, Siechnice)
8 November

Szanowni Pasażerowie

 

Uprzejmie informujemy, że komunikacja międzygminna

w dniu Święta Niepodległości (11 listopada 2018r.)

oraz  dniu 12 listopada 2018r.

kursować będzie według następujących zasad:
11 listopada 2018r (Święto Niepodległości):

 • linie 900L, 900P, 901, 908, 910, 930 kursują zgodnie z NIEDZIELNYMI rozkładami jazdy.

 

12 listopada 2018r (poniedziałek):

 • linie 900L, 900P, 901, 908, 910, 930 kursują zgodnie z SOBOTNIMI rozkładami jazdy.


 
Komunikacja na liniach podmiejskich w dniu 1 listopada 2018r. (Wisznia Mała, Siechnice)
24 October


Szanowni Pasażerowie

 

Uprzejmie informujemy, iż komunikacja międzygminna w dniu
Wszystkich Świętych kursować będzie według następujących zasad:
 

 • linie 901, 900L, 900P i 910 kursują wg NIEDZIELNYCH rozkładów jazdy.
  W tym dniu nie kursują autobusy linii 920.
 • w tym dniu linie 908 i 930 kursują wg NIEDZIELNYCH rozkładów jazdy.

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy również, iż w dniu 2 listopada 2018r.wszystkie autobusy linii międzygminnych kursować będą jak w dzień roboczy (piątek). 
Zamknięcie wiaduktu nad ul. Buforową - zmiana trasy przejazdu linii 900L, 900P, 910. (Siechnice)
18 October

ZAMKNIĘCIE ul. BUFOROWEJ DLA MONTAŻU WIADUKTU KOLEJOWEGO. ZMIANA TRASY LINII 900L, 900P i 910.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem Urzędu Miejskiego we Wrocławiu informujemy, iż w nocy z 19/20, 20/21 i 21/22 października 2018r. zostanie wprowadzona zmiana trasy przejazdu linii autobusowych 900L, 900P i 910.
W związku z powyższym następujące kursy tych linii pojadą zmienioną trasą przejazdu, z pominięciem przystanków "Buforowa" oraz "Bardzka cmentarz":

900L:

 • kurs o godzinie 0:45 z Galerii Dominikańskiej w nocy 19/20.10.2018 (piątek/sobota), w nocy 20/21.10.2018 (sobota/niedziela) oraz w nocy 21/22.10.2018 (niedziela/poniedziałek);

900P:

 • kurs o godzinie 23:10 z Siechnic w nocy 19/20.10.2018 (piątek/sobota),
 • kurs o godzinie 23:06 z Siechnic w nocy 20/21.10.2018 (sobota/niedziela) oraz w nocy 21/22.10.2018 (niedziela/poniedziałek);

910:

 • kurs o godzinie 22:58 z Galerii Dominikańskiej w nocy 19/20.10.2018 (piątek/sobota),
 • kurs o godzinie 23:00 z Galerii Dominikańskiej w nocy 20/21.10.2018 (sobota/niedziela) oraz w nocy 21/22.10.2018 (niedziela/poniedziałek).

Powyższe zmiany wprowadza się bez zmiany rozkładów jazdy, w związku z powyższym na w/w kursach może dojść do opóźnienia odjazdów z przystanków pośrednich. 
Informacja nt. bezpłatnych przejazdów liniami 9xx od dnia 1 września 2018r. (Wisznia Mała, Siechnice)
27 August

INFORMACJA NT. ZMIAN W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z BILETÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH.

W związku z wejściem w życie Uchwały nr LIII/1271/18 Rady Miasta Wrocławia, od dnia 1 września 2018r. zmianie ulegną zasady dotyczące uprawnień do korzystania z biletów ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, podmiejskiej oraz strefowej, której organizatorem jest Gmina Wrocław.

Poniżej przekazujemy zestawienie wszystkich wprowadzonych w/w uchwałą zmian:
1) Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

 • nauczyciele  i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek  oświatowych,  korzystających  z przejazdu  środkami  komunikacji  zbiorowej, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych;
 • nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno-wychowawczych w przestrzeni miejskiej;
 • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
 • osoby,  które  świadczyły  pracę  po  1956 r.   na   rzecz   organizacji   politycznych   i związków zawodowych,  nielegalnych  w rozumieniu  przepisów  obowiązujących  do  kwietnia  1989r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • osoby, które nie wykonywały pracy w okresie  przed  dniem  4 czerwca  1989r.  na  skutek represji politycznych - na  podstawie  decyzji  Szefa  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów i  Osób Represjonowanych.

2) Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

 • uczniowie szkół policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania w/w uprawnień. Opisane zasady obowiązują w autobusach linii 900L, 900P, 901, 908, 910, 920 oraz 930, na całej trasie ich przebiegu.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania znajdziecie Państwo na stronach serwisu www.wroclaw.pl 
<< nowsze
| starsze >>
©2008-2018 SEVIBUS S.A. | webdesign & coding: UNIQ POLIMEDIA

Ta strona do prawidłowego działania używa mechanizmu cookies (tzw. ciasteczek). [zamknij]