ważne informacje


ZATRUDNIMY KIEROWCÓW ZATRUDNIMY MECHANIKÓW
Sevibus S.A.


 


AKTUALNOŚCI

Organizacja komunikacji w dniu 15 sierpnia 2018r. (Wisznia Mała, Siechnice, Kobierzyce)
15 August

Informujemy, iż w dniu 15.08.2018r. (środa) komunikacja międzygminna i gminna będzie kursowała wg NIEDZIELNYCH rozkładów jazdy.


 
6.PKO Nocny Wrocław Półmaraton - utrudnienia w ruchu dla linii 862 i N62 (Kobierzyce)
13 June

16 czerwiec 2018r. - 6.PKO NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON

W związku z organizowanym "6.PKO Nocnym Wrocław Półmaratonem" w dniu 16 czerwca 2018r. (sobota) w godzinach późnowieczornych i nocnych na trasie Maratonu (trasa w załączeniu) wystąpią zakłócenia w kursowaniu linii autobusowych 862 i N62


 
Organizacja komunikacji gminnej w okolicach święta Bożego Ciała (Kobierzyce)
29 May

Szanowni Pasażerowie

 

Uprzejmie informujemy, że komunikacja gminna

w okresie święta Bożego Ciała (od 31.05.2018 do 3.06.2018)

kursować będzie według następujących zasad:
31 maj 2018r.
CZWARTEK

Komunikacja gminna kursuje wg rozkładu jazdy na niedziele i święta.
Kursują wyłącznie linie 862, 862R, 872 i 892.

1 czerwiec 2018r.
PIĄTEK

Linie gminne kursują zgodnie z rozkładami jazdy dla dni roboczych

2 czerwiec 2018r.
SOBOTA

Komunikacja gminna kursuje wg sobotnich rozkładów jazdy.
Kursują linie 852, 852a, 862, 862R, 872, 892 i 892a.

3 czerwiec 2018r.
NIEDZIELA

Komunikacja gminna kursuje wg rozkładu jazdy na niedziele i święta.
Kursują wyłącznie linie 862, 862R, 872 i 892.


 
Obowiązek informacyjny RODO (Kobierzyce)
25 May

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przekazujemy najważniejsze inormacje nt. zmiany zasad gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Świadczenia usług przewozowych w komunikacji pasażerskiej w Gminie Kobierzyce.
Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu wykonawców przewozów gminnych (Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241, 53-234 Wrocław, oraz Sevibus S.A. z siedzibą przy ul. Sułowskiej 10, 51-180 Wrocław) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Konsorcjum:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Sevibus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sułowska 10, 51-180 Wrocław)  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000450457, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 8951909151, której kapitał zakładowy wynosi: 1 200 000,00  złotych (dalej zwana „Spółką”).
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (inspektora danych osobowych: Wojciech Olszewski, z którą można skontaktować się telefonicznie: 71 718 89 73 lub poprzez email: iod@sevibus.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu wydruku oraz wydania imiennego biletu okresowego na linie gminne:  812, 852, 852a, 862, 862R, 872, 882, 892, 892a i N62. W tym celu będą przetwarzane następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, numer ewidencyjny i numer biletu.
 4. Ponadto Administrator danych osobowych przetwarza w celu zawarcia umowy przewozowej oraz wydania na żądanie faktury VAT, następujące dane osobowe:
  1. rodzaj biletu,
  2. trasa (relacja),
  3. nr linii,
  4. numer kursu,
  5. data ważności biletu,
  6. data sprzedaży biletu,
  7. NIP,
  8. REGON
  9. nazwa firmy,
  10. adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 6. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 i 4, będą przechowywane przez okres trwania umowy przewozowej, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione operatorowi komunikacji gminnej - Gminie Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce oraz wystawcom biletów okresowych:
  • Karolina KUBAS prowadząca działalność jako „Fresh Market” nr Z8378,  ul. Konwaliowa 2-4-6,  55-040 Bielany Wrocławskie;
  • P.H.U. Łukasz SUCHECKI prowadzący działalność jako punkt „Lotto” ul. Robotnicza 3, 55-040 Kobierzyce;
  • CDS Jan SAWA  ul. Kolejowa 3, 56-120 Brzeg Dolny prowadzący działalność jako punkt usługowy „ZooMagazyn” ul. Powstańców Śląskich 211/217, 53-140 Wrocław.
 8. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji usługi.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego administratorowi danych osobowych.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.

W związku z powyższym zmianie ulega treść (wzór) oświadczenia pasażera który możecie Państwo pobrać również z naszej strony www. 
Ankieta „Badanie preferencji komunikacji gminnej mieszkańców Gminy Kobierzyce” - Kobierzyce (Kobierzyce)
7 May

Szanowni Pasażerowie komunikacji gminnej,

Zachęcamy do udziału w ankiecie „Badanie preferencji komunikacji gminnej mieszkańców Gminy Kobierzyce”.
Aktualizacja 03.06.2018r.
Dziękujemy za przesłane ankiety. W tym momencie ankiety są analizowane, po czym zostaną przekazane Organizatorowi komunikacji - Gminie Kobierzyce.


Ankieta dostępna jest w formacie , z możliwością jej wypełnienia bezpośrednio na smatfonie, tablecie czy też komputerze.
Liczymy, że przeprowadzone badanie będzie pomocne w dostosowaniu obecnie obowiązującego rozkładu jazdy autobusów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców Gminy.

Prosimy o zwrotne odesłanie wypełnionej ankiety:

 • na adres: Bus Marco Polo Wratislavia 1992, ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław
 • na mail: komunikacja@marcopolo.pl
 • lub pozostawienie u kierowcy w autobusie.


 
<< nowsze
| starsze >>
©2008-2018 SEVIBUS S.A. | webdesign & coding: UNIQ POLIMEDIA

Ta strona do prawidłowego działania używa mechanizmu cookies (tzw. ciasteczek). [zamknij]