ważne informacje


ZATRUDNIMY KIEROWCÓW ZATRUDNIMY MECHANIKÓW
Sevibus S.A.


 


AKTUALNOŚCI

Zamknięcie ul. Lipowej w Kuklicach - zmiana trasy linii 872 (etap III) (Kobierzyce)
12 February

ZAMKNIĘCIE ul. LIPOWEJ w KUKLICACH (ETAP III)

W związku z otrzymanym zgłoszeniem wykonawcy robót w Kuklicach informujemy, iż od dnia 13.02.2019r. zajdzie konieczność zamknięcia odcinka ul. Lipowej w Kuklicach.
Od tego dnia, w godzinach 700 - 1630 nieprzejezdny będzie fragment ul. Lipowej (na odcinku od ul. Kasztanowej w kierunku Pełczyc).
W związku z powyższym zmuszeni będziemy skierować autobusy linii 872 na trasę objazdu (zgodnie z załączonym schematem).
Autobusy linii 872 zatrzymywać się będą w Kuklicach na przystanku tymczasowym, zlokalizowanym na wysokości świetlicy wiejskiej

Powyższe dotyczy wyłącznie w/w godzin oraz obowiązuje tylko w dniu robocze.
W godzinach od 400 do 700 oraz od 1700 do 2400 a także w soboty i niedziele autobusy linii 872 kursują swoją stałą trasą przejazdu.
 
Zamknięcie ul. Kasztanowej w Kuklicach - zmiana trasy linii 872 (etap II) (Kobierzyce)
8 February

ZAMKNIĘCIE ul. KASZTANOWEJ w KUKLICACH (ETAP II)

W związku z otrzymanym zgłoszeniem wykonawcy robót w Kuklicach informujemy, iż ponownie w dniach 11.02 - 13.02.2019r. zajdzie konieczność zamknięcia odcinka ul. Kasztanowej w Kuklicach.
W tym okresie, w godzinach 700 - 1630 nieprzejezdny będzie fragment ul. Kasztanowej (na odcinku od ul. Lipowej w kierunku Szczepankowic).
W związku z powyższym zmuszeni będziemy skierować autobusy linii 872 na trasę objazdu (zgodnie z załączonym schematem).
Powyższe dotyczy wyłącznie w/w godzin oraz obowiązuje tylko w dniu robocze.
W godzinach od 400 do 700 oraz od 1700 do 2400 a także w soboty i niedziele autobusy linii 872 kursują swoją stałą trasą przejazdu.
 
Zamknięcie ul. Kasztanowej w Kuklicach - zmiana trasy linii 872 (etap II) (Kobierzyce)
2 January

ZAMKNIĘCIE ul. KASZTANOWEJ w KUKLICACH (ETAP II)

W związku z otrzymanym zgłoszeniem wykonawcy robót w Kuklicach informujemy, iż w dniach 14.01 - 23.01.2019r. zajdzie konieczność zamknięcia odcinka ul. Kasztanowej w Kuklicach.
W tym okresie, w godzinach 700 - 1630 nieprzejezdny będzie fragment ul. Kasztanowej (na odcinku od ul. Lipowej w kierunku Szczepankowic).
W związku z powyższym zmuszeni będziemy skierować autobusy linii 872 na trasę objazdu (zgodnie z załączonym schematem).
Powyższe dotyczy wyłącznie w/w godzin oraz obowiązuje tylko w dniu robocze.
W godzinach od 400 do 700 oraz od 1700 do 2400 a także w soboty i niedziele autobusy linii 872 kursują swoją stałą trasą przejazdu.
 
Od 1 stycznia 2019r. bezpłatna komunikacja dla uczniów [SZCZEGÓŁY] (Kobierzyce)
31 December 2018Od 1 stycznia 2019r. dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24 roku życia może bezpłatnie podróżować środkami komunikacji gminnej.

 
Informujemy, iż w zwiazku z wprowadzeniem w życie Uchwały XLII/852/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, w dniu 31.12.2018r. podpisany został aneks na mocy którego od 1 stycznia 2019 roku do zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacją gminną dołączą także:

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej lub ponadpodstawowej szkoły zagranicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Bezpłatna podróż autobusami linii gminnych odbywać się będzie wyłącznie po okazaniu niżej wymienionych dokumentów uprawniających do ulgi:

 • dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dokumenty urzędowe dziecka (odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty lub paszport) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka,
 • dla dzieci i młodzieży uczącej się  – ważna legitymacja szkolna,
 • dla uczniów szkół zagranicznych – międzynarodowa legitymacja ISIC, EURO 26, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego,
 • dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ.

Pełną treść Uchwały XLII/852/18 znajdziecie Państwo tutaj.


Czy bezpłatne przejazdy liniami 8xx dotyczą jedynie dni nauki szkolnej? A co z wakacjami?

Zgodnie z wprowadzoną w dniu 1.01.2019r. dodatkową ulgą dzieci i młodzież ucząca się (lub niepełnosprawna) może bezpłatnie podróżować autobusami linii gminnych przez 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku. Istotna jest tu jedynie górna granica wieku (24 lata) i typ szkoły do której dziecko uczęszcza.

Czy studenci mogą podróżować bezpłatnie na podstawie legitymacji studenckiej?

Niestety nie. Zwracamy uwagę, iż w treści Uchwały XLII/852/18 nie ma mowy o studentach. Wprowadzona ulga dotyczy jedynie uczniów szkół:

 • podstawowych,
 • ponadpodstawowych,
 • gimnazjów,
 • ponadgimnazjalnych,
 • policealnych,
 • zagranicznych - ponadpodstawowych.

Studenci (zarówno studiów dziennych jak i zaocznych) nie są więc objęci ulgą 100%. Zgodnie z obowiązującym regulaminem przewozów oraz cennikiem, studenci do ukończenia 26 roku życia oraz słuchacze studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia nadal podróżują na podstawie biletów z ulgą 50%. 
Godziny pracy biura i OSKP w dniu 31.12.2018r. (Wisznia Mała, Kobierzyce)
27 December 2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2018r. (poniedziałek) biuro spółki Sevibus S.A. będzie czynne w godzinach 600 - 1400.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w tym dniu zaprasza w godzinach 900 - 1400


 
<< nowsze
| starsze >>
©2008-2019 SEVIBUS S.A. | webdesign & coding: UNIQ POLIMEDIA

Ta strona do prawidłowego działania używa mechanizmu cookies (tzw. ciasteczek). [zamknij]