ważne informacje


ZATRUDNIMY KIEROWCÓW ZATRUDNIMY MECHANIKÓW
Sevibus S.A.

AKTUALNOŚCI

6.PKO Nocny Wrocław Półmaraton - utrudnienia w ruchu dla linii 862 i N62 (Kobierzyce)
13 June

16 czerwiec 2018r. - 6.PKO NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON

W związku z organizowanym "6.PKO Nocnym Wrocław Półmaratonem" w dniu 16 czerwca 2018r. (sobota) w godzinach późnowieczornych i nocnych na trasie Maratonu (trasa w załączeniu) wystąpią zakłócenia w kursowaniu linii autobusowych 862 i N62


 
6.PKO Nocny Wrocław Półmaraton - utrudnienia w ruchu dla linii 900L, 900P, 901 i 910 (Siechnice)
12 June

16 czerwiec 2018r. - 6.PKO NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON

W związku z organizowanym "6.PKO Nocnym Wrocław Półmaratonem" w dniu 16 czerwca 2018r. (sobota) w godzinach późnowieczornych i nocnych na trasie Maratonu (trasa w załączeniu) wystąpią zakłócenia w kursowaniu linii autobusowych 900L, 900P, 901 i 910.
W związku z powyższym, w dniu 16.06.2018r. (sobota) przewiduje się następujące zmiany w organizacji komunikacji międzygminnej, które zostaną wprowadzone ok. godziny 20:00. I tak, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w ruchu kołowym, autobusy linii:

 • 900P oraz 910 w kierunku Galerii Dominikańskiej dojeżdżać będą do przystanku "Dworzec Autobusowy" zlokalizowany przy ul. Suchej;
 • 900L oraz 901 w kierunku Galerii Dominikańskiej dojadą tylko do przystanku "Dworcowa" zlokalizowanego przy ul. Kościuszki.

W tym czasie odjazdy linii:

 • 900P oraz 901 w kierunku Siechnic realizowane będą z przystanku "Dworcowa" znajdującego się przy ul. Kościuszki;
 • 900L oraz 910 w kierunku Żernik i Św. Katarzyny realizowane będą z przystanku "Dworzec Autobusowy" znajdującego się przy ul. Suchej.

Uwaga. Odjazdy w kierunku Siechnic, Św. Katarzyny i Żernik Wrocławskich wykonywane będą z przystanku "Dworzec Autobusowy", znajdującego się na wysokości ul. Joannitów a autobusy pojadą ul. Suchą - Borowską - Peronową - Piłsudskiego - Małachowskiego - Pułaskiego - Dyrekcyjną do Gajowej.  
Organizacja komunikacji gminnej w okolicach święta Bożego Ciała (Kobierzyce)
29 May

Szanowni Pasażerowie

 

Uprzejmie informujemy, że komunikacja gminna

w okresie święta Bożego Ciała (od 31.05.2018 do 3.06.2018)

kursować będzie według następujących zasad:
31 maj 2018r.
CZWARTEK

Komunikacja gminna kursuje wg rozkładu jazdy na niedziele i święta.
Kursują wyłącznie linie 862, 862R, 872 i 892.

1 czerwiec 2018r.
PIĄTEK

Linie gminne kursują zgodnie z rozkładami jazdy dla dni roboczych

2 czerwiec 2018r.
SOBOTA

Komunikacja gminna kursuje wg sobotnich rozkładów jazdy.
Kursują linie 852, 852a, 862, 862R, 872, 892 i 892a.

3 czerwiec 2018r.
NIEDZIELA

Komunikacja gminna kursuje wg rozkładu jazdy na niedziele i święta.
Kursują wyłącznie linie 862, 862R, 872 i 892.


 
Obowiązek informacyjny RODO (Wisznia Mała)
26 May

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przekazujemy najważniejsze inormacje nt. zmiany zasad gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach zadania: "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Wisznia Mała".
Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora:  Gminy Wrocław (siedziba: plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) informujemy, iż:

 1. Inspektorem ochrony Państwa danych osobowych z ramienia administratora jest: Sebastian Sobecki, tel. 71 777 77 24, e-mail: iod@um.wroc.pl, adres: j.w.;
 2. Podane przez Państwa w trakcie wyrabiania biletów elektronicznych oraz biletów okresowych dane są przetwarzane w celu wydania EM-karty oraz personalizacji elektronicznej karty. W tym celu będą przetwarzane: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), numer karty, nr ewidencyjny;
 3. Podstawą przetwarzania  wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. Ponadto Gmina Wrocław przetwarza w celu zawarcia umowy przewozu oraz wydania na żądanie faktury VAT następujące  dane osobowe :
  1. rodzaj biletu; 
  2. trasa (relacja);
  3. nr linii;
  4. nr kursu;
  5. data ważności biletu;  
  6. data sprzedaży biletu;
  7. NIP;
  8. nazwa firmy;
  9. REGON;        
  10.  adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych ww. celach, a po wycofaniu zgody aż do dnia upływu terminu wynikającego z przepisów prawa podatkowego dla udokumentowania sprzedaży biletów.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione operatorowi miejskiej komunikacji na terenie Wrocławia i Gminy Wisznia Mała,
  tj. Sevibus S.A.ul. Sułowska10, 51-180 Wrocław oraz wystawcy EM-karty:  Barbara Gust, ul. Powstańców Wielkopolskich, Wrocław.
 7. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji usługi.
 8. Pani /Panu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych :
  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie    używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan i/pan przesłać  te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 9. PRAWO WYCOFANIA ZGODY:
  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie  oświadczenia w punkcie wydania EM-karty.
 10. PRAWO WNIESIENIA SKARGI:
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

W związaku z powyższym zmianie ulega treść (wzór) wniosku o wydanie EM-karty który możecie Państwo pobrać również z naszej strony www. 
Obowiązek informacyjny RODO (Kobierzyce)
25 May

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przekazujemy najważniejsze inormacje nt. zmiany zasad gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Świadczenia usług przewozowych w komunikacji pasażerskiej w Gminie Kobierzyce.
Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu wykonawców przewozów gminnych (Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241, 53-234 Wrocław, oraz Sevibus S.A. z siedzibą przy ul. Sułowskiej 10, 51-180 Wrocław) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Konsorcjum:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Sevibus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sułowska 10, 51-180 Wrocław)  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000450457, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 8951909151, której kapitał zakładowy wynosi: 1 200 000,00  złotych (dalej zwana „Spółką”).
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (inspektora danych osobowych: Wojciech Olszewski, z którą można skontaktować się telefonicznie: 71 718 89 73 lub poprzez email: iod@sevibus.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu wydruku oraz wydania imiennego biletu okresowego na linie gminne:  812, 852, 852a, 862, 862R, 872, 882, 892, 892a i N62. W tym celu będą przetwarzane następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, numer ewidencyjny i numer biletu.
 4. Ponadto Administrator danych osobowych przetwarza w celu zawarcia umowy przewozowej oraz wydania na żądanie faktury VAT, następujące dane osobowe:
  1. rodzaj biletu,
  2. trasa (relacja),
  3. nr linii,
  4. numer kursu,
  5. data ważności biletu,
  6. data sprzedaży biletu,
  7. NIP,
  8. REGON
  9. nazwa firmy,
  10. adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 6. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 i 4, będą przechowywane przez okres trwania umowy przewozowej, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione operatorowi komunikacji gminnej - Gminie Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce oraz wystawcom biletów okresowych:
  • Karolina KUBAS prowadząca działalność jako „Fresh Market” nr Z8378,  ul. Konwaliowa 2-4-6,  55-040 Bielany Wrocławskie;
  • P.H.U. Łukasz SUCHECKI prowadzący działalność jako punkt „Lotto” ul. Robotnicza 3, 55-040 Kobierzyce;
  • CDS Jan SAWA  ul. Kolejowa 3, 56-120 Brzeg Dolny prowadzący działalność jako punkt usługowy „ZooMagazyn” ul. Powstańców Śląskich 211/217, 53-140 Wrocław.
 8. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji usługi.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego administratorowi danych osobowych.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.

W związku z powyższym zmianie ulega treść (wzór) oświadczenia pasażera który możecie Państwo pobrać również z naszej strony www. 
<< nowsze
| starsze >>
©2008-2018 SEVIBUS S.A. | webdesign & coding: UNIQ POLIMEDIA

Ta strona do prawidłowego działania używa mechanizmu cookies (tzw. ciasteczek). [zamknij]