ważne informacje


ZATRUDNIMY KIEROWCÓW ZATRUDNIMY MECHANIKÓW
Sevibus S.A.

KONTAKT

Reklamacje i wnioski dotyczące działalności SEVIBUS S.A. można składać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty internetowej lub w sposób tradycyjny.
Odpowiedzi na skargi bądź reklamacje SEVIBUS S.A. udziela nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich przyjęcia. Za dzień przyjęcia skargi lub reklamacji, od którego liczony jest termin na udzielenie odpowiedzi, uważa się datę jej wpływu do SEVIBUS S.A.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi i skargi przekazywane na poniższe adresy poczty elektronicznej zawierające w adresie lub treści słowa wulgarne, jak również zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane.

 
Adres biura
ul. Sułowska 10
51-180 Wrocław

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 600 - 1600
Sekretariat
tel.: +48 71 787 89 91
fax: +48 71 736 02 50
sprawy ogólne: info@sevibus.pl
uwagi i komentarze pasażerów: transport@sevibus.pl
Dział taboru
tel. 71 71 88 972
Dariusz Rewa dariusz.rewa@sevibus.pl
Dział przewozów
tel. 71 71 88 973
tel. +48 517 797 973
Wojciech Olszewski wojciech.olszewski@sevibus.pl
Anna Rewa anna.rewa@sevibus.pl
Dział kadr
tel. +48 71 71 88 971
Małgorzata Tęcza malgorzata.tecza@sevibus.pl
Zarząd Spółki
Marcin Marcinkowski (prezes zarządu) marcin.marcinkowski@sevibus.pl
Grzegorz Sip (członek zarządu) grzegorz.sip@sevibus.pl
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 71 71 88 977
tel. +48 504 448 810
Tomasz Stasik (diagnosta) oskp@sevibus.pl
Kazimierz Bednarczuk (diagnosta) oskp@sevibus.pl
©2008-2018 SEVIBUS S.A. | webdesign & coding: UNIQ POLIMEDIA

Ta strona do prawidłowego działania używa mechanizmu cookies (tzw. ciasteczek). [zamknij]