Pokaż więcej

Sevibus Sp. z o.o.
2020

Komunikacja Wisznia Mała

[/vc_column]
Schemat komunikacji w gminie Wisznia Mała
Cennik oraz regulamin
Zasady korzystania z biletów na liniach strefowych
Wniosek o wydanie EM-karty

Informujemy, iż rozkłady jazdy znajdują się na serwerze Urzędu Miasta Wrocławia.
Ewentualne błędy prosimy zgłaszać bezpośrednio do ww. Urzędu: wtr@um.wroc.pl

Informujemy, iż rozkłady jazdy znajdują się na serwerze Urzędu Miasta Wrocławia.
Ewentualne błędy prosimy zgłaszać bezpośrednio do ww. Urzędu: wtr@um.wroc.pl

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.


Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.

Aktualizacja 8.05.2020r.:

Od 9 maja Gmina Wrocław wraca do zwykłych zasad dystrybucji i zwrotu biletów. To oznacza, że od 9.05.2020r. nie będą już przyjmowane wnioski o zwrot niewykorzystanych biletów okresowych. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy osoba będzie kierowana na kwarantannę. Wtedy w dalszym ciągu będzie możliwe zdalne złożenie uzasadnionego wniosku, zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej.

Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Wisznia Mała umożliwia się zwrot biletów okresowych.

Ze względów bezpieczeństwa wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany bilet okresowy, należy:

 1. pobrać wniosek;
 2. czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola;
  (możliwe jest wypełnienie wniosku na komputerze – dla Państwa wygody udostępniamy go jak edytowalny plik pdf);
 3. wydrukować poprawnie wypełniony druk;
 4. czytelnie podpisać w odpowiednim miejscu;
 5. gotowy wniosek wraz z biletem okresowym (skan lub wyraźne zdjęcie) należy wysłać pocztą elektroniczną na specjalnie przygotowaną w tym celu skrzynkę pocztową: zwroty@sevibus.pl

Po weryfikacji Państwa wniosek przekazanie zostanie do Urzędu Miasta Wrocławia, który dokona zwrotu niewykorzystanych środków na wskazane we wniosku Państwa konto bankowe.