Pokaż więcej

Sevibus Sp. z o.o.
2020

o Sevibus Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w przewozie osób oraz usług dla branży motoryzacyjnej.

Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera na rynku przewozów podmiejskich.

Spółka od wielu lat jest liderem na rynku zlecanych przewozów komunikacji miejskiej i podmiejskiej we Wrocławiu i okolicach.

Dane spółki

SEVIBUS Sp. z o.o.
ul. Sułowska 10
51-180 WROCŁAW

 

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000821044
Kapitał zakładowy Spółki : 1.778.000 zł.

 

NIP: 8951909151
Regon: 020712966

 

Rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.
o numerze: 60 1050 1575 1000 0023 2739 6780

 

Biuro:
ul. Sułowska 10
51-180 Wrocław

Adres biura

ul. Sułowska 10
51-180 Wrocław

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
800 – 1600

 

Sekretariat

tel.: +48 71 787 89 91
fax: +48 71 736 02 50
sprawy ogólne: info@sevibus.pl
uwagi i komentarze pasażerów: transport@sevibus.pl

 

Zarząd Spółki

Marcin Marcinkowski (prezes zarządu)
marcin.marcinkowski@sevibus.pl

Grzegorz Sip (członek zarządu)
grzegorz.sip@sevibus.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

tel. 71 71 88 977

 

Tomasz Stasik (diagnosta) oskp@sevibus.pl

tel. +48 504 448 810

 

Kazimierz Bednarczuk (diagnosta) oskp@sevibus.pl

tel. +48 530 688 000

 

Ryszard Pasieka (diagnosta) oskp@sevibus.pl

tel. +48 517 812 612